09 september, 2019

Nationell verkstad för hållbara livsstilar

Science Park Borås - Nationell verkstad för hållbara livsstilar Nationell verkstad för hållbara livsstilar är en årligt återkommande nationell konferens inom ramen för Sveriges genomförande av FN:s ramverk för hållbar…...