DeFINE (Developing a Fashion-tech Innovation Network for Europe) is a collaborative project co-funded by the European Commission’s COSME programme which aims to support the fusion of cutting-edge technologies and innovation with the European fashion and design industries.

We will develop a network of incubators & accelerators, start-ups & SMEs, and financiers to form a European fashion-technology community where cross-sectoral knowledge will be shared, ideas will grow and transnational collaboration will be nurtured.

Throughout the three years of the project, we will deliver a Europe-wide programme of inter-related networking events, training, mentoring support and knowledge-sharing, for the benefit of incubators & accelerators, start-ups & SMEs, and financiers.

 

Events within DeFINE

 

DeFINE (Utveckling av ett Fashion Technology-nätverk för Europa) är ett samarbetsprojekt medfinansierat av Europeiska kommissionens COSME-program, som syftar till att stödja sammanslagningen av avancerad teknik och innovation med den europeiska mode- och designindustrin.

Vi kommer att utveckla ett nätverk av inkubatorer och acceleratorer, nystartade och små och medelstora företag och finansiärer för att bilda en europeisk modeteknik gemenskap där korssektoriell kunskap kommer att delas, idéer kommer att växa och transnationellt samarbete kommer att vårdas.

Under hela projektets tre år kommer vi att leverera ett EU-omfattande program för nätverkshändelser, utbildning, mentorstöd och kunskapsutbyte till förmån för inkubatorer och acceleratorer, nystartade och små och medelstora företag och finansiärer.

 

Här hittar du de events som sker inom DeFINE