Meduly

/wp-content/themes/inkubatorn/dist/images/business.png

Meduly AB utvecklar Safeflush som är en innovativ produkt som används när man handspolar urinblåsan via urinkateter. Safeflush motverkar stopp i katetern som kan orsaka skvätt av blod och urin på både patient och vårdpersonal.