Prenumerera på våra nyhetsbrev

Eatgood gör skräpmaten mer hälsosam

Skrevs

För drygt tio år sedan kom konstruktören och uppfinnaren Gunnar Forsberg i kontakt med Inkubatorn i Borås (då Espira Inkubator) i samband med en affärsidétävling. Idén han hade innebar en ugn som tillverkar det som vi vanligtvis förknippar med ohälsosam mat – friterat – på ett hälsosamt sätt med hjälp av ånga och varmluft. Gunnar blev med sitt projekt kund till Espira Inkubator och efter ett par år tog företagets nuvarande VD Henrik Önnermark över rodret. Idag säljs ugnen Lightfry på en internationell marknad. För en månad sedan noterades bolaget, som 2011 bytte namn till Eatgood, på Aktietorget och potentialen är enorm.


Henrik Önnermark, VD Eatgood, framför Lightfry-ugnen

Lightfry-ugnen bygger på en teknologi kallad ”Air Fry Technology” som friterar mat utan tillsättande av någon ytterligare olja eller fett i tillagningsprocessen. Det innebär en kombination av ånga och varmluft och resultatet blir mycket likt oljefriterat, med en krispig och frasig yta. Bara tanken på att tillverka t ex pommes frites, som kanske är världens ”vanligaste” tillbehör till mat, på ett hälsosamt sätt gör att Eatgood med Lightfry har en spännande framtid att se fram emot.

– Vi exporterar idag till Danmark, Holland, Tyskland, Israel och Förenade Arabemiraten. Vi har också nyligen tecknat avtal med Sveriges största återförsäljare för storkök, berättar Henrik Önnermark.

Just samarbeten med stora återförsäljare nämner Henrik som en stor del av framgången med försäljningen. Målgruppen är bred och för att nämna några innefattar den skolor, aktivitetsanläggningar, livsmedelskedjor och bränslekedjor. En annan faktor som talar för Lightfry är att ugnen går under andra regelverk än vanliga fritöser. Det kräver inte samma system kring brandsäkerhet och gör den både enklare och billigare att installera.

Eatgood har två uttalade konkurrenter som tillverkar liknande produkter. Det ser Henrik snarare som en fördel än som en nackdel och han hoppas att konkurrenterna ska bli ännu fler.

– Konkurrens är bra. Att vara ensam på en relativt ny marknad är stentufft. Konkurrens gör dessutom att vi alltid måste vara på tå och utveckla våra produkter.

För några år sedan förbjöds friterad mat i alla statligt ägda skolor i USA. Där vill man nu återinföra skräpmaten men på ett mer hälsosamt sätt och omvandla ”junk food” till ”good food”. Eatgood hoppas att de ska få till samarbeten med de största företagen och återförsäljarna av köksutrustning till skolorna där borta. Holland är ett annat land där det friteras oerhört mycket. Trots det, eller på grund av det, har de kommit längre i tänket kring att förbjuda oljefritöser. Det är för dyrt för samhället att människor äter så mycket oljefriterad mat. Kostnader avseende ohälsa för samhället är nu orimligt höga, förklarar Henrik.

Den största utmaningen för Eatgood har varit att finansiera utvecklingen av bolaget. Där spelade Inkubatorn (då Espira) en stor roll, dels i att hitta finansiärer men även andra kontakter i nätverket som har varit av betydelse. Den närmsta utmaningen nu är att nå ut på en bredare marknad och bli det självklara valet vid fritering av mat. Om fem, tio år hoppas Henrik att Eatgood har en egen monteringsindustri, delvis i Sverige men även i andra länder. Då har de även egna säljkontor världen över.

– Möjligheterna är enorma, men att det skulle ta så här lång tid att ta oss dit vi är idag, det trodde nog ingen när vi startade för över tio år sedan. Det krävs uthållighet, envishet och en hel del tur att driva ett sådant här bolag, konstaterar Henrik.

Besök Eatgoods hemsida för att läsa mer >>

Ekonomi, bokföring och redovisning vid tredje tillfället av Think Business

Skrevs

Onsdagen den 5 april hölls det tredje tillfället av Think Business. Den här gången var det fokus på ekonomi, både från ett bankperspektiv men även vad ett litet företag bör känna till om bokföring och redovisning. Swedbank Sjuhärad och Wengbrand delade med sig av kunskap och tips till en fullsatt sal av entreprenörer.

17522254_10158579260405473_519451934_o

Anna Lannér Johansson från Swedbank Sjuhärad berättade att de är en fristående sparbank med flera kontor runtom i Sjuhäradsbygden. Bankens uppgift för företagskunder är att känna till kundens affär, alltifrån företagets verksamhet, ägarbild och omsättning till var aktiekapitalet kommer ifrån, förväntat affärsflöde, marknader och framtidsplaner. Tips till deltagarna för att få ett banklån var att förstå sina siffror och ha en uppfattning om hur mycket pengar man behöver låna, inte bara fråga hur mycket man får låna. Ett annat tips var att se över betalningsvillkoren till sina kunder.

– Betalar dina kunder i tid? Agera inte bank åt din kund! Börja aldrig med att släppa detta. Lär dina kunder vad som gäller från början, sa Anna.

17820528_10158579260335473_1554959488_o

David Wengbrand från revisionsbyrån Wengbrand höll en snabbkurs i redovisning. Han berättade att det sedan 1 januari 2014 finns ett K-regelverk med fyra kategorier av regelverk som bestämmer vilka regler som gäller för olika Aktiebolag. Detta för att en korvkiosk inte ska behöva göra en lika omfattande redovisning som Volvo. Bolagen i Think Business omfattas av antingen K2 eller K3, sa David. Tips från David vid redovisning var att verkligen tänka igenom om man vill redovisa moms månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Även om det kräver mer arbete för stunden kan det vara bättre att redovisa månadsvis. En annan sak som David underströk var lagkravet att spara bokföringsmaterial i det skick man får det, i sju år. Får man en faktura på mail måste man alltså spara själva mailet, inte bara spara ner eller skriva ut fakturan.

David förklarade också att det är otroligt viktigt att ha koll på sina siffror, att upprätta balans- och resultatbudgetar. Dessa är bra verktyg för att mäta lönsamhet och se trender, men det viktigaste är att hitta nyckeltal som varje specifikt företag enkelt kan följa.

– Ha koll på dina siffror eller ta hjälp. Idag finns det digitala verktyg för att enkelt sköta sin egen bokföring men det är ändå en bra idé att ta hjälp vid större insatser, eller bara för att ha någon att rådfråga, sa David.

Nästa tillfälle av Think Business är onsdagen den 19 april då det kommer handla om rekrytering och ledarskap samt kommunikation och marknadsföring.

Swedish Hydro Solutions renar vattnet inför byggnation av Västlänken

Skrevs

Byggstarten av Västlänken i Göteborg nästa år innebär att en del befintliga fastigheter ska rivas eller byggas om. Peab som är en av huvudentreprenörerna i projektet har testat nya tekniker för att hantera och rena vattnet i byggområdet och valet föll på Inkubatorbolaget Swedish Hydro Solutions ABs unika vattenreningslösning.

b7b8c52f-a982-4ddd-b62f-4586d3018716
Swedish Hydro Solutions ambition är att vara Nordens ledande leverantör av produkter och tjänster inom vattenrening. De erbjuder en kitosanbaserade lösning för vattenrening för att vattnet ska bli så rent att det kan återföras i dagvattensystemet. Sedan 2015 är ett inkubatorbolag hos Inkubatorn i Borås och ambitionen tar nu ett steg närmare att bli verklighet. Inför byggnationen av Västlänken i Göteborg – en åtta kilometer lång järnvägsförbindelse genom centrala Göteborg – som påbörjas nästa år och väntas stå klar 2028, har huvudentreprenören valt Swedish Hydro Solutions unika vattenreningslösning för att hantera de stora volymer dagvatten som kommer att samlas i området.

– Vi har tittat på olika metoder och tekniker men är i behov av enkel lösning som tar lite plats och är lätt att integrera i vår produktion. Därför föll valet på Swedish Hydro Solutions unika vattenreningslösning med hjälp av kitosan, ett val som även Trafikverket gett tummen upp åt, säger Margaretha Ringström, blockchef på Tidskritiska arbeten på Peab i ett nyhetsbrev från Rent Dagvatten.

Under perioder med mycket regn kan marken vid byggnationen fyllas med stora mängder vatten, vilket kan skapa en flaskhals i arbetet. Regnar det dessutom mycket ökar den volymen snabbt. Därför gäller det att Peab har en utrustning som gör att de både klarar vattenmängderna och kan manövrera vattenverket med befintlig personal på plats. En person ska av egen hand kunna sköta hela vattenreningsprocessen.

– Vi var lite skeptiska innan vi gjorde det första testet, men redan när vi testade Swedish Hydro Solutions lösning såg vi hur föroreningar flockade i testprovrören utan att vi behövde tillsätta några farliga kemikalier. Med Swedish Hydro Solutions lösning kan också en person enkelt sköta det utan att det tar mycket tid från resten av den dagliga verksamheten, säger Margaretha Ringström.

Om hela testperioden slår väl ut står fler intressenter på kö för att testa Swedish Hydro Solutions vattenreningsteknik med hjälp av kitosan.

Läs mer om Swedish Hydro Solutions >>

Känner du Inkubatorns nya medarbetare?

Skrevs

Har du sett att vi söker en ny medarbetare? Vi förstärker vårt team med en administratör som tycker det är lika roligt att hålla ordning på kontoret och ansvara för våra inköp som att koordinera projekt och representera Inkubatorn i externa sammanhang.

Är det du eller någon du känner som är vår nya spindel i nätet?

Sök hos Effektiv Bemanning eller kontakta rekryterare Therese Brundin på 070-964 42 10 senast den 31 mars!

Styrelsearbete och avtalsrätt vid andra tillfället av Think Business

Skrevs

Igår hölls det andra tillfället i Inkubatorns seminarieserie Think Business. Det var återigen en fullsatt lokal med 17 startups från Sjuhärad som den här gången fick kompetensutveckling inom styrelsearbete och avtalsrätt.

 

Daniel Yar Hamidi från StyrelseAkademien Sjuhärad pratade om hur man som liten startup etablerar en kompetent styrelse. Han förklarade vad en styrelse har för uppdrag och ansvar samt vad ett nystartat bolag kan använda en extern styrelse till. Daniel upplyste även när det kan vara bra att inte ha en styrelse och informerade om alternativ till en traditionell sådan.

– Att ha en styrelse med externa ledamöter innebär att man måste vara villig att dela med sig av sin verksamhet och vara transparent. I uppstartsskedet av ett företag kan det räcka att ta hjälp av sitt personliga nätverk, alternativt en mentor. Försök i så fall att hitta kritiska vänner och undvik ja-sägarna, rådde Daniel.

Julia Lacandler och Martin Bergander från Wesslau Söderqvist deltog i Think Business för att berätta om vikten av bra avtal och konsekvenserna av dåliga. Vilka avtal behöver man ha och vad ska de innehålla? Kontentan var att ett bolag köper sig en säkerhet med ett bra avtal. Man kan då förutse risker tidigare och vid tvister kommer lösningen fortare än om man inte hade haft ett bra avtal med tydliga villkor.

– Förutom säkerheten ökar ett bra avtal värdet på bolaget. Det ser seriöst ut vid affärer och inger förtroende för kunden. Tänk på att alltid ha skriftliga avtal, oavsett hur omfattande de är. Det är också viktigt att avtalet anpassas efter aktuell situation. Sedan är det självklart också en kostnadsfråga, sa Julia.

Ett av bolagen som deltar i Think Business är Dekatech. Dennis Karlsson som är majoritetsägare och VD driver sedan tidigare ett annat bolag och har redan en del erfarenhet av avtal. Däremot är det högst aktuellt att bilda en styrelse i det nya bolaget.

– Att Inkubatorn erbjuder oss den här möjligheten till kompetensutveckling är guld värt. Vi får mer insikt i sådant som rör vår pågående utveckling och vi får dessutom träffa andra entreprenörer som stöter på samma problem som vi gör. Den benchmarkingen är oerhört värdefull, sa Dennis efter gårdagens kurstillfälle.

Nästa tillfälle i Think Business är den 5 april och fokuserar på ekonomi. Wengbrands Redovisning håller då en snabbkurs i bokföring och redovisning och Swedbank pratar om vilka ekonomiska utmaningar som kan finnas vid bolagstillväxt.

Wrebit storvinnare på Näringslivsgalan i Ulricehamn

Skrevs

I fredags hölls den årliga Näringslivsgalan i Ulricehamn där priser delades ut i kategorier som ”Årets företagare” och ”Årets nystartarföretag”. David Wengbrand och hans team kammade hem två av fem priser med Inkubatorbolaget Wrebit.

 

Det var inte oväntat, men väl så välkommet, att Wrebit – fakturerings- och bokföringsappen för mobilen – fick motta pris på Näringslivsgalan i Ulricehamn den 17 mars. Galan arrangeras årligen i mars av Företagarna Ulricehamn och Näringsliv Ulricehamn AB. Wrebit tilldelades pris för ”Årets nystartarföretag” och ”Årets stödhjul”. Även Hökerum Bygg som är delägare i Wrebit tilldelades pris som ”Årets utvecklare ” så det var en lyckad kväll för de unga entreprenörerna.

– Vi är stolta och glada över utmärkelserna och ser det som ett kvitto på att vi har gjort något unikt. Vi har storslagna planer för att nå ut på en bred marknad så att vi nu först lyckats erövra vår hemmaplan är viktigt för oss och ger oss självförtroende framåt. Vi är många som har arbetat hårt och detta ger oss kraft och inspiration till att fortsätta med det arbete som krävs, säger David Wengbrand, grundare och VD Webit. Wrebit har sedan i höstas gått från två till fyra anställda, varav en säljare med utgångspunkt i Stockholm. Nu har bolaget 35 byråer knutna till sig som har digitaliserats genom Wrebit. Man har även några större samarbetspartners klara, däribland Unionen, och fler på gång.

– Samarbetet med Unionen har varit mycket framgångsrikt och vi ser fram emot fler sådana under året. 2017 har börjat bra och det känns som att vi kommer fortsätta i samma spår, säger David.

Framgångsrikt mässdeltagande för Inkubatorns bolag

Skrevs

Våren innebär intensiva perioder av mässdeltagande för inkubatorbolagen. Förra veckan var flera bolag iväg på olika mässor – Customized Carbon 3D Fabrics i Paris, XY Climate i Frankfurt och Enrad i Kista. 

I Paris hölls i dagarna JEC World – världens största kompositmässa som täcker hela värdekedjan inom komposit, från råvara till processorer och slutprodukter. Nandan och Prarthanaa Khokar samt Fredrik Winberg var på plats för att visa upp sitt 3D-armeringsmaterial av kolfiber. Teknologin och armeringsmaterialet är utvecklade av Nandan vid Chalmers Tekniska Högskola och bolaget drivs nu av hans dotter Prarthanaa tillsammans med Fredrik.

– Vi var med på JEC World för att skapa relationer snarare än att sälja. Vi fick enormt stor uppmärksamhet för vår komposit, större än förväntat inklusive en stor order av strategisk betydelse från ett mycket respekterat företag. Vår närmsta framtidsplan är att skapa en produktion som gör att vi kan leverera större volymer, säger Prarthanaa Khokar, VD Customized Carbon 3D Fabrics.

XY Climate som tillverkar den värmespridande mattan Heat Spreader för vatten- och elgolvvärmesystem var på ISH-mässan i Frankfurt, världens ledande mässa för badrum, byggnad, energi, luftkonditioneringsteknik och förnybar energi.

– Det är en enormt stor mässa och vi träffade många potentiellt nya kunder. Nu ska vi hem och följa upp alla kontakter samtidigt som vi jobbar med installationsanvisningar till våra system som vi säljer på vår nya, uppdaterade hemsida. Vi satsar nu också hårt på annonsering och syns kommande veckor i Bygga Hus nyhetsbrev samt i tidningen Vi i Villa, säger Lennarth Palmquist, grundare och VD XY Climate.

Enrad höll sig hemma i Sverige där Fastighetsmässan Easyfairs i Kista gick av stapeln. Enrad har haft en framgångsrik början på året och det fortsätter i samma spår.

– Genom att vara med på Fastighetsmässan fick vi än en gång bekräftat att stora värmepumpar och vätskekylaraggregat med f-gasfritt köldmedium är helt rätt. Som bolag känner vi oss hemma på en sådan stor mässa och vi hade många besökare, framförallt av nya kunder som vi fick under 2016. En hel del nya kontakter och processer är i rullning och de mest intressanta är ihop med andra bolag som ställde ut på mässan. Vi letar alltid nya kunder bland utställare när vi är på mässor. Utfall från den här mässan kommer märkas tidigast under hösten, men jag känner på mig att det kommer bli bra, säger Andreas Bäckäng, VD Enrad.

Alumnibolaget PressCise tilldelas prestigefullt pris

Skrevs

Inkubatorns alumnibolag PressCise som utvecklar och säljer innovativa kompressionsprodukter för sjukvården och sportapplikationer fick förra veckan ta emot priset “Most Innovative Product” för produkten Lundatex® system på Journal of Wound Care Awards 2017 i London.


Fenella Wenham, Journal of Wound Care, Andreas Nilsson, VD PressCise, Katarina Lindström, Product & Quality Manager PressCise och Ian Moore, presentatör

Baserat på forskning och ett tvärvetenskapligt samarbete mellan kärlkirurgi, matematik och teknisk textil, utvecklar och säljer PressCise innovativa kompressionsprodukter med väldefinierade tryck för sjukvården och sportapplikationer. Deras bandage ger genom kombination av dess elastiska egenskaper och visuella guider ett precist tryck, oavsett vem som lindar samt storlek och form på benet. PressCise som har sitt kontor i Herrljunga var kund till Inkubatorn i Borås åren 2012-2015.

– Starten för PressCise som företag var hos Inkubatorn i Borås. Där lades grunden för företaget genom samarbete och stöttning i affärsutveckling. Den grunden har vi utvecklat vidare och står nu stadigt på egna ben, säger Katarina Lindström, Product & Quality Manager på PressCise.

Lundatex® system är en kompressionsprodukt som utvecklats specifikt för venös insufficiens (bensvullnad) och bensår. Lundatex® system består av två delar som tillsammans garanterar ett lågt och säkert vilotryck och samtidigt ett högt, effektivt arbetstryck. Detta förbättrar vadmuskelns pumpfunktion och ökar därmed det venösa återflödet till hjärtat. Lundatex® system kan användas på patienter med blandade sår (venösa och arteriella) tack vare det låga vilotrycket.

– Att tilldelas ett pris från en erkänd vetenskaplig tidskrift inom sårvård är ett bevis på att vi har en produkt som vår målgrupp uppskattar. Det ger oss vind i seglen för nästa steg i vår utveckling; att komma ut bredare på marknaden, säger Katarina Lindström.

Läs mer om PressCise >>

Rekordmånga bolag i Inkubatorns affärsutvecklingsserie

Skrevs

Igår drog Inkubatorn i Borås seminarieserie Think Business igång. Vid fem tillfällen under våren träffas utvalda bolag för att få specifik kunskap och ett nätverk av människor med specialistkompetens inom flera affärsutvecklingskritiska kompetensområden i deras företags utveckling. Seminarieserien är populär och i år deltar inte mindre än 17 bolag.

IMG_1336
Första tillfället i Think Business fokuserade på finansiering och immaterialrätt, två områden som är viktiga och ofta avgörande för relativt nystartade bolag. Marie Olsson från Almi pratade om vilka möjligheter det finns för startups att få lån med låg risk, när det är bra att ta in externt kapital och när det inte är det.

Mattias Karlsson och Christina iLunden från Awapatent förklarade hur viktigt det är att ha koll på sina och andras rättigheter, vilka typer av skydd du kan behöva ha beroende på produkt eller tjänst.

Nästa tillfälle i Think Business är den 22 mars och fokuserar på styrelsearbete och vikten av att skriva rätt avtal.

Skärmavbild 2017-03-09 kl. 06.05.55

Enrad ger sig ut på exportmarknaden

Skrevs

Förra veckan kunde vi läsa att Inkubatoralumnin Enrad AB har fått en stororder till Järngrindens projekt Tegelbruket i Halmstad, dit företaget ska leverera värmepumpsanläggningar för geoenergi som installeras av Kyl- & Värmepumpsservice i Halmstad AB. Enrads vd Andreas Bäckäng sa då att ”Det händer en hel del spännande saker den närmsta tiden”. Vi behöver inte vänta länge på fler framgångar. Nu ger sig Enrad ut på exportmarknaden.


(Klicka för att se filmen)

Det är Norges största grossist inom värmepumpar, värmeabsorption och luftkonditionering – ABK – som har fattat tycke för Enrads patenterade teknik för kyl- och värmesystem. Under hösten jobbade Enrad och ABK fram ett distributions- och samarbetsavtal och nu är det klart att ABK börjar importera Enrads system. Den norska staten vill ha naturliga köldmedier i så stor utsträckning som möjligt vid nyinstallation eller utbyten och det rimmar väl med Enrads system där naturliga köldmedier är standard.

– Det är fantastiskt kul att ABK blir vår partner på den norska marknaden. ABK är ett bolag med mycket kompetens och riktigt bra företagskultur. Företagskulturen är viktig för oss då vi verkar inom en bransch med väldigt långa ledtider. Det krävs ett nära och långsiktigt samarbete för att lyckas, säger Andreas Bäckäng.

ABK ägs till 50% av det svenska börsnoterade bolaget NIBE – en global koncern som erbjuder lösningar för inomhusklimat och -komfort samt komponenter och lösningar för mätning, styrning och elektrisk uppvärmning. NIBE finns representerat genom partners och dotterbolag i mer än 50 länder runtom i världen men ABK är den enda representanten för NIBEs produkter i Norge. ABK säljer varumärken som Toshiba, NIBE, Clive, Atlas Copco, Uponor – och nu även Enrad.

Förra veckan tecknade Enrad även ett distributörsavtal med Refrico – en större grossist på den svenska marknaden. Refrico arbetar främst med installatörer och har säljare med lång erfarenhet och hög kompetens över hela landet, vilket gör att Enrads produkter nu når ut på en större marknad. Refrico är dessutom dotterbolag till tyska Frigotechnik som är en av Tysklands största kylgrossister.

– Det är samma känsla med Refrico som med ABK. Riktigt härligt att de tror på oss och vill samarbeta. Vi drar igång ett gemensamt säljarbete omgående med olika kundevent, mässor, etc. Vi kompletterar varandra på marknaden då vi på Enrad mestadels arbetar med konsulter och Refrico med installatörer. Refrico är dessutom vår leverantör av flera komponenter till maskinerna så vi blir både kunder och leverantörer till varandra.

– Att vi nu fått grossister på både den svenska och den norska marknaden är toppen, men det innebär också att vi måste gasa på ännu hårdare. Det är stentufft att vara nytt bolag med nytt varumärke och som jag nämnde tidigare är ledtiderna väldigt långa i branschen. Det krävs uthållighet!

Precis som flera kända start-ups i Silicon Valley startade Enrad i ett garage. Alla var små från början, men med hårt arbete och tålamod samt kunder och leverantörer som vågar ta steget och satsa, får vi nya innovationer och teknik: