Waterweave

Maria Knutsson och Sandra Melin från WaterWeave som håller upp en glasflaska med vatten.Förorenat vatten är ett stort problem, både i utvecklingsländer och i ett land som Sverige. WaterWeave vill göra skillnad för miljön och öka tillgången på rent vatten. Forskning inom textilindustrin ligger till grund för WaterWeaves utveckling av kostnadseffektiva och enkla produkter för vattenrening. WaterWeave har initialt valt att fokusera på rening av dagvatten och arbetar med att testa produkter för detta ändamål. Genom att angripa problemet så tidigt som möjligt hoppas WaterWeave uppnå en storskalig effekt vid rening av dagvatten.
Användningen av textil vid vattenrening kommer ge kommuner och industrier möjlighet till ökad kontroll över sina utsläpp av tungmetaller.

WaterWeave drivs av masterstudenterna Maria Knutsson och Sandra Melin på Chalmers Entreprenörskola i nära samarbete med Textilhögskolan i Borås och forskaren Nils-Krister Persson. Målet är att under 2015 ha en färdig prototyp för att kunna göra fullskaliga tester.

Foto: Emmy Jonsson