Test & Treat

Test & Treat är ett unikt online apotek med bland andra unika produkter anpassade för diabetiker.

Målen för ett samarbete med Inkubatorn är många, däribland vill Test & Treat få hjälp med affärsutveckling, marknadsföring och kontakter. Framför allt skall apoteket utvecklas till ett fullskaligt och välkänt apotek.

Bakom Test & Treat står Rolf Danehammar, Mikael Andreasson och Peter Bräutigam.

http://testandtreat.se/