Stefan Malmberg

Autonom medicinteknisk enhet för diagnostik.