Losotech

Losotechs pallfot“Vi sökte oss till Inkubatorn framförallt för att få stöd i finansiella frågor då vi är inne i en expansiv fas. Vi tycker även att det är bra att någon utifrån kan granska vårt arbete med försäljning och produktion och komma med “feedback” på det vi gör.”,
– Stefan Johansson på Losotech.

Losotech vill underlätta hanteringen av dagens lastpallar som är tunga att hantera, dyra att transportera, bakteriebärande och tar onödigt stor plats. Resultatet har blivit en ny pallfot som är tillverkad av återvunnen plast som fästs på en pappskiva.

När Losotech utvecklade sitt nya system för hantering och tillverkning av pallar var miljöaspekten en avgörande faktor. Företaget strävar kontinuerligt efter att minimera den negativa miljöpåverkan under produkternas hela livscykel. Utan att att för den delen behöva kompromissa med kundens krav på säkra, funktionella och kostnadseffektiva produkter. Pallfoten är helt tillverkad av återvunnen plast och när pallfoten är förbrukad så mals ner igen för att kunna användas på nytt.

Läs mer om produkten på Losotech egna webbplats.