Daily Resque

Räddningsfilt för räddningstjänst/ambulans för att undvika nedkylning av patient.