Fureho

“Inkubatorn har visat stor förståelse och tålamod i utveckling av ett tekniskt projekt likt denna som har ett brett tillämpningsområde. Genom att inte rusa igenom processen och istället ge oss den tid och utrymme som behövs för att utveckla affärsidén har Inkubatorn visat stort stöd och att de har vårt bästa intresse i åtanke.”

– Prarthanaa Khokar, VD Fureho

Fureho utvecklar ett 3D-armeringsmaterial av kolfiber för tillverkning avCustomized 3d fabrics bar
högpresterande kompositmaterial. Detta lättviktsmaterial kan användas i bärande konstruktioner och komponenter inom t.ex. flyg, fordon, marin, medicin, och byggindustrin för att minska bränsleförbrukningen och gynna miljön.

Teknologin samt armeringsmaterialet utvecklades av Prof. Nandan Khokar vid Chalmers Tekniska Högskola under hans doktorandarbete. Projektet drivs av Nandan, hans dotter Prarthanaa Khokar och Fredrik Winberg. Teamet har erfarenhet inom kompositbranschen genom deras andra bolag Biteam (3D-vävda profiler) och Oxeon (2D-vävda material).