Athlete Analyzer

Athlete Analyzer är en plattform för judoutövare och coacher. Användare av plattformen har möjlighet att bland annat följa sin fysiska utveckling, rapportera in resultat av matcher, analysera tekniker, titta på videos, kommentera resultat och dela tävlingar på Facebook.

Plattformen skapar en unik möjlighet för coachen och judoutövaren genom att coachen får möjligheten att skapa ett unikt träningsprogram för judoutövaren och därefter kunna följa judoutövarens utveckling i minsta detalj. Plattformen förenklar därmed coachens arbete och optimerar judoutövarens träning. I dagsläget finns det ingen liknande produkt ute på marknaden.

Grundaren bakom plattformen heter Nicklas Björklund, VD i företaget Insudo Factory AB, (insudo betyder ’jag svettas’ på latin) där Athlete Analyzer är produkten.

Läs mer om Athlete Analyzer på: https://www.athleteanalyzer.com