Bli investeringsredo

Nordic Buzz Master Class

24 april, 2018

Inom ramen för Nordic Buzz hålls två st Master Classes i finansiering för företag med kreativa produkter och tjänster. Den första hålls i Danmark den 24-25 april och den andra i Sverige den 22-23 maj.

För företag med kreativa produkter och tjänster erbjuds två kostnadsfria Master Classes för att förbereda dig som entreprenör hur du kan finansiera ditt bolag på olika sätt. Som deltagare kommer du bland annat få djupare insikt i hur du förbereder dig inför möten med investerare och hur du driver crowdfundingprojekt.

Läs mer om ansökningskrav och anmälan här.