Ett samarbete som ger mer

Det är du som innovatör, entreprenör och företagare som står i centrum för inkubatorns verksamhet. Vi stödjer både helt nya och nyetablerade företagare på vägen till tillväxt. Du styr själv ditt företag och ser till att genomföra de utvecklingsåtgärder som krävs. Samtidigt ger samarbetet med oss ett stöd i alla situationer.

Ensam är inte stark, tillsammans ökar vi möjligheterna.

Inkubatorn erbjuder

  • Affärsutveckling

Kompetens och rådgivning, via en beprövad process som anpassas till varje deltagare, för att snabba på företagets utveckling och minska riskerna.

  • Individuell handledning

En egen sakkunnig coach som kontinuerligt stöttar och ger information och inspiration.

  • Finansiering

Kartläggning av möjliga finansiärer och tillgång till utvecklingskapital.

  • Arbetsplats

En arbetsplats i ett modernt kontorslandskap med tillhörande faciliteter och tjänster.

  • Styrelsestöd

Vi organiserar och strukturerar samt deltar i styrelsearbetet.

  • Nätverk

Ett nätverk med värdefulla affärskontakter. Våra kontakter är början till ditt nätverk.

  • Evenemang

Träffar, tävlingar, utbildningar och seminarier.

  • Stödtjänster

Expertkompetens inom bl.a. juridik, ekonomi, IT och patent.

Två människor som hoppar fallskärm ihop