Mycorena

/wp-content/themes/inkubatorn/dist/images/business.png

Mycorena utvecklar en ny biologisk process kan ta hand om avfall från industrier, samtidigt som en ny produkt skapas – ett proteinrikt djurfoder baserat på svamp. Ramkumar Nair, nydisputerad forskare vid Swedish Centre for Resource Recovery, utvecklade teknologin under sitt avhandlingsarbete vilket nu har lett till ett nystartsföretag.

Det är en cleantech-process – en process som minskar negativ påverkan på miljön – som ska utvecklas genom att använda ätbar, filamentös (trådbildande) svamp. Ett användningsområde är avfall från sockerindustrin, vilket är ett stort problem till exempel i Indien. Från det avfallet kan företagets process skapa komponenter till fisk- eller djurfoder genom att använda svampprotein. På så sätt kommer avfallet till användning.

www.mycorena.com