Methodicare

/wp-content/themes/inkubatorn/dist/images/business.png

 

Easy-Draw™ provrörsställ är en revolutionerande produkt som kommer vara ett naturligt hjälpmedel vid provtagning i framtiden. Patrik Ziebell uppfann produkten efter att ha upplevt problem vid sitt tidigare arbete inom vården.

Effekten av Easy-Draw™ är att vårdpersonal blir av med ett arbetsmoment och man kommer att slippa kassera utgångna provrör eller råka använda dem på patienter. Men framför allt så får vårdpersonal ett verktyg som skapar förutsättningar för att lyckas ta prover i rätt ordning och undvika felaktiga analysresultat. Att vårdpersonal inte lyckas följa rekommenderad provtagningsordning påvisas i flertalet studier men nu är det optimala hjälpmedlet här.

www.methodicare.se