i5 Ingenjörer

/wp-content/themes/inkubatorn/dist/images/business.png

A1 Ingenjörer vill samordna byggbranschen genom ett plugin och intelligenta 3D-objekt. Med hjälp av det underlättas byggprojekteringar mellan byggföretag och byggkonsulter samt innebär en bättre kommunikation med byggherren. Verktyget kommer att interagera mellan ritprogram och en webbaserad portal. Webbportalen blir nyckelprodukten.

www.a1-ingenjörer.se