BipOn AB

/wp-content/themes/inkubatorn/dist/images/business.png

BIP Logotyp
”Inkubatorn har hjälpt oss otroligt mycket med alla kontakter med andra organisationer så att vi kan fokusera på våra grejer. De hjälper oss att sammanställa och se till att hela företaget jobbar åt samma håll. De har stöttat och sporrat oss och tack vare deras kloka vägledning inom innovationssystemet har BipOn uppnått ett viktigt delmål: en PCT-ansökan som lämnades in 20 maj 2014.”

BipOn är en unik metod och ett webbaserat system som möjliggör automatisk hantering och administration av serietillverkade produkter och dess ingående komponenter.

Bakom BipOn står Kenneth Davidov, Martina Wettin, Tony Davidov och Klas Ekstrand. En av deras kunder hamnade för tio år sedan i en situation där bristen på kontroll av komponenterna begränsade utvecklingen och fick kostnaderna att rusa iväg. Vid en snabb expansion är det lätt att drunkna i stora datamängder från tusentals komponenter på många olika geografiska platser. I detta läge föddes idén till BIPsystemet,som idag finns integrerat i bland annat bygghissar och utrymningsutrustning på tunnelbanestationer.