CGRIND

/wp-content/themes/inkubatorn/dist/images/business.png

Disruptive Engineering (en annan kund till Inkubatorn i Borås) äger, tillsammans med Nordiska kafferosteriet, CGRIND AB. De har utvecklat nästa generations kaffekvarn. Kaffe är världens näst största handelsvara. CGRIND är ensamma i världen om att ha löst den statiska elektriciteten vid malning av kaffe.

Ambitionen är att leverera bönor i stora förpackningar, omalda för att få bättre smak på kaffet. Resultatet blir bland annat reducerad miljö- och klimatpåverkan genom att minska användandet av förpackningsmaterial, samt att minimera transporter, och på så sätt nyttja kapaciteten hos kafferosterier.